Mededelingen voor Noord Hollandse Kegelaars.

===========================

         Zondag 5 maart is er in het Alkmaarskegelhuis een wedstrijd voor alle kegelaars die zich willen klasseren.

Er wordt gekegeld in de A,B en C klasse voor zowel de dames als de heren.

U kunt zich aanmelden via de secretaris van uw club,

die de deelnemers weer aan de wedstrijdleider

dhr. Jan Vedder doorgeeft.

De aanvangstijd is voorlopig 10.30 uur.

 

 

NIEUWSBRIEF KEGELBOND NOORD-HOLLAND NOORD

December 2020

Beste kegelaars,

Namens het bestuur van de kegelbond Noord-Holland Noord informeer ik U over de stand van zaken.

Dat ons leven na een geslaagd openingstoernooi januari van dit jaar zo ingrijpend zou veranderen, konden we toen nog niet bevroeden. Door de corona pandemie is het eind van onze 115 jaar oude bond versneld in zicht gekomen. Het persoonlijk kampioenschap van de afdeling Purmerend is het laatste toernooi dat gespeeld is. Daarna gingen de kegelhuizen in maart op slot.

In de zomer leek het er nog even op dat er weer gekegeld kon gaan worden, maar de tweede golf gooide roet in het eten. Dit was tevens de nekslag voor het Slot Purmersteijn, waardoor de afdeling Purmerend zich genoodzaakt zag per 1 september te stoppen. Na het eerder wegvallen van Schagen bleven alleen Alkmaar en Anna Paulowna over. Daarmee was het voortbestaan van de bond feitelijk bezegeld, er was geen toegevoegde waarde meer.

Met een vertegenwoordiging van de afdeling Alkmaar en het Stichting bestuur van het Alkmaars kegelhuis is medio oktober overlegd over de overdracht van activiteiten en aansluiting bij de landelijke KNKB. Feitelijk zorgde Jan Vedder van Alkmaar al voor de wedstrijduitslagen en klassering, zodat dit geen probleem was. Uit het gesprek is naar voren gekomen de bond per 1 januari 2021 op te heffen. Dit besluit zal uiteraard door de algemene ledenvergadering moeten worden genomen. Als de omstandigheden het toelaten willen we deze in het voorjaar 2021 in het Alkmaars kegelhuis houden. Hierbij zullen ook de vertegenwoordigers van de clubs die op 1 januari 2020 nog lid van de bond waren worden uitgenodigd.

In oktober zijn ook de trofeeën en fotoboeken van de (Alkmaarse) kegelbond aan het museum Alkmaar en het Alkmaars archief over gedragen. Daarmee is het behoud en beheer van dit historisch materiaal in goede handen gekomen.

Inmiddels is het steunend lidmaatschap van de bond bij de landelijke KNKB opgezegd. De contactadressen van de afdelingen Alkmaar en Anna Paulowna zijn doorgegeven zodat zij desgewenst zelf een aansluiting kunnen houden.

Tot zover de stand van zaken.

Tot slot wil ik U namens het bestuur fijne kerstdagen toewensen en een gezond 2021. Ik hoop dat er in dat jaar toch weer in Alkmaar en Anna Paulowna gekegeld kan worden, waarbij kegelaars ook van elders welkom zijn.

Met vriendelijke groet,

Jan Schouten, voorzitter

Kegelbond Noord-Holland Noord

 

Nieuwsbrief van de Kegelbond NHN nr. 1

 

Al enige tijd leeft bij het bestuur de gedachte om een nieuwsbrief uit te laten komen om zo de leden wat meer bij het wel en wee van de bond en de afdelingen te betrekken.

Deze brief is een eerste aanzet daartoe.

Het jaar 2018 ligt al weer bijna achter ons en de wedstrijdkalender 2019 is inmiddels naar de afdelingen verzonden. Dit schema vindt u ook op de website van de bond: www.kegelbond-nhn.nl.

Alle afdelingen hebben zich ingespannen om in dit jaar de afdelings- en bondswedstrijden te organiseren. Over het algemeen was er geen klagen over de deelname ondanks dat het aantal actieve wedstrijdspelers iets terug loopt. Nieuw was het persoonlijk kampioenschap in november waar eenieder tegen zijn of haar eigen gemiddelde uit 2017 gooide. Daar kwamen verrassende winnaars uit: Bij de heren waren dat W. Schwärtzer van de Houthalers, C. Hartgers van Op de Plank en J. Hoogland van Volvimus. Bij de dames waren de prijswinnaars A .Apeldoorn van NIOS, M. Rietdijk van NOTT en A. Dekker van VVK. Een bijzonder woord van dank is er voor Jan Vedder die als bedenker van dit systeem de wedstrijd in goede banen leidde. Voor de afdelingstoernooien verwijs ik naar de website.

In de week van 21 tot 24 januari is het openingstoernooi 2019 van de bond gepland. Begin januari kunt u daar een uitnodiging voor ontvangen.

Vanuit de afdelingen is er niet zoveel nieuws te melden. Behoudens dat er verschillende leden wegens leeftijd hebben opgezegd en KMP uit Schagen en Op de Lat uit Alkmaar( per 1 -1-2019 ) zijn opgehouden te bestaan. We moeten constateren dat de vergrijzing doorzet maar doen ons best om de kegelsport zo lang mogelijk gaande en aantrekkelijk te houden. Overigens zit Anna Paulowna na enkele moeilijke jaren weer in de lift en heeft zelfs een nieuw bestuur. In Purmerend blijft de onzekerheid omtrent een nieuwe accommodatie. En de afdeling Schagen is in overleg met de verhuurder van het kegelhuis om de lasten te verminderen. Wist U dat deze afdeling volgend jaar 85 jaar bestaat!

Het bestuur bezocht tweemaal de landelijke vergadering van de Koninklijke Nederlandse Kegelbond. Voor het jaar 2019 is een nieuw beleidsplan vastgesteld waarin de ambitie is opgenomen de kegelsport meer over het voetlicht te brengen om zo meer beoefenaars aan te trekken. Ook is er aandacht voor de verschillende doelgroepen, waaronder steeds meer recreanten, en daar de activiteiten op af te stemmen. Volgend jaar bestaat de bond 110 jaar en dat wil het bestuur benutten om de kegelsport te promoten.

Tot slot breng ik alvast de datum van de volgende jaarvergadering onder uw aandacht: dinsdag 23 april in Schagen.

Rest mij nog namens het bestuur (Anneke van ’t Wout, Netty Vos, Kees Blokker en ondergetekende) fijne kerstdagen toe te wensen en een gezond 2019. Wij zien u graag weer tegemoet op de kegelbanen.

Jan Schouten, voorzitter

De klasse waar u voor de wedstrijden in 2018 bent ingedeeld vindt u in de laatste kolom.

'
Nr Naam Club Indeling 2017 gemiddeld 2017 Indeling 2018
01.1.076.020 Mw. Marijke Tenniglo De Kolenkit Dames B 75,13 Dames A
01.1.076.003 Mw. Truus de Lange De Kolenkit Dames B 70,67 Dames A
01.1.048.030 Mw. T Stam - Brandt G.M.R. Dames B 66,75 Dames A
01.1.026.020 Mw. Sanny van Stenis N.O.T.T. Dames A 74,25 Dames A
01.1.076.011 Mw. Thea Zitman-Abels De Kolenkit Dames B 67,67 Dames A
01.1.076.022 Mw. N Groot De Kolenkit Dames A 70,60 Dames A
01.1.076.013 Mw. Eva Quist De Kolenkit Dames B 68,63 Dames A
01.1.075.039 Mw. Jannie Schulte De Doele Dames A 69,75 Dames A
01.1.027.050 Mw. Tinie Schwärzer N.I.O.S. Dames A 70,27 Dames A
01.1.049.020 Mw. A Mulder-Rienstra ANIMO Dames A 66,83 Dames A
01.1.076.002 Mw. Ina van Oostrom De Kolenkit Dames A 72,00 Dames A
01.1.035.020 Mw. Tiny Licht W.I.K. Dames A 65,75 Dames A
01.1.035.042 Mw. Tine Schagen W.I.K. Dames A 65,33 Dames A
01.1.027.047 Mw. Annemarie Apeldoorn N.I.O.S. Dames A 65,42 Dames A
01.1.048.033 Mw. Dieuws Bas-Koomen G.M.R. Dames B 60,09 Dames B
01.1.075.037 Mw. Adri Kuiper De Doele Dames C 66,91 Dames B
01.1.027.054 Mw. Nelleke Kos N.I.O.S. Dames C 66,00 Dames B
01.1.031.023 Mw. Jean Kocken R.O.B.A. Dames C 66,25 Dames B
01.1.073.042 Mw. Marjan Segers Alle Negen Dames C 66,53 Dames B
01.1.021.027 Mw. Wil Doodeman D.D.EN D. Dames C 63,92 Dames B
01.1.075.029 Mw. Marja Op 't Eijnde De Doele Dames C 64,71 Dames B
01.1.027.036 Mw. Jannie Visser N.I.O.S. Dames C 60,75 Dames B
01.1.048.024 Mw. B Feller-Zeeman G.M.R. Dames C 62,36 Dames B
01.1.048.025 Mw. M van de Rozenbroek-Plas G.M.R. Dames B 64,92 Dames B
01.1.032.024 Mw. Trijnie van de Oord H.R.R. Dames B 65,00 Dames B
01.1.075.021 Mw. Corry de Bruin De Doele Dames C 60,25 Dames B
Dames B
01.1.009.031 Mw. Kitty van Avezaath De Koperen Bal Dames B 65,53 Dames B
01.1.049.031 Mw. I Flechtner-Verhagen ANIMO Dames B 61,00 Dames B
01.1.025.031 Mw. Olga Schwärzer N.I.E.K. Dames B 61,40 Dames B
01.1.050.030 Mw. M Josée-Smidts J.K.C. Dames B 62,40 Dames B
01.1.035.047 Mw. Loes van de Goot-Tolen W.I.K. Dames B 62,00 Dames B
01.1.026.001 Mw. Carmen Boom N.O.T.T. Dames B 62,13 Dames B
01.1.073.033 Mw. Jeanette Ubbels Alle Negen Dames B 61,67 Dames B
01.1.035.045 Mw. Ria Sier W.I.K. Dames B 62,88 Dames B
01.1.073.039 Mw. Rina Verra Alle Negen Dames B 65,30 Dames B
01.1.032.036 Mw. Gerda Bakkum H.R.R. Dames B 60,88 Dames B
01.1.026.027 Mw. Nel Boogaarts N.O.T.T. Dames B 63,13 Dames B
01.1.073.041 Mw. Tini Out - Knaap Alle Negen Dames B 60,75 Dames B
01.1.031.019 Mw. Nel Rood R.O.B.A. Dames A 60,50 Dames B
01.1.009.028 Mw. Zita Swart-Vedder De Koperen Bal Dames C 53,63 Dames C
01.1.064.019 Mw. Riet Kapiteijn Volvimus Dames C 56,14 Dames C
01.1.076.021 Mw. Iija Mul De Kolenkit Dames C 58,33 Dames C
01.1.048.031 Mw. T Hoebe-Ligthart G.M.R. Dames D 65,71 Dames C
01.1.031.030 Mw. Coba Botman-Kramer R.O.B.A. Dames D 58,50 Dames C
01.1.073.044 Mw. J Overmeer Alle Negen Dames D 63,25 Dames C
01.1.048.022 Mw. R van Vulpen-Essenburg G.M.R. Dames D 60,08 Dames C
01.1.050.031 Mw. T Zeeman-Doorn J.K.C. Dames D 57,93 Dames C
01.1.025.002 Mw. Annie ten Have N.I.E.K. Dames D 53,47 Dames C
01.1.049.049 Mw. B Hollander-Bak ANIMO Dames C 64,00 Dames C
01.1.027.052 Mw. Gerda Dekker N.I.O.S. Dames D 59,50 Dames C
01.1.076.023 Mw. Els de Timmer De Kolenkit Dames D 56,80 Dames C
Dames C
01.1.049.029 Mw. J Looij-Waag ANIMO Dames D 56,46 Dames C
01.1.032.034 Mw. Gré Schoorl-Keeman H.R.R. Dames D 56,58 Dames C
01.1.035.040 Mw. Martha de Ruyter W.I.K. Dames C 58,00 Dames C
01.1.075.033 Mw. Loes Steeg De Doele Dames D 53,20 Dames C
01.1.075.040 Mw. Corry de Jonk De Doele Dames D 53,67 Dames C
01.1.050.006 Mw. R Hoornsman-Zeeman J.K.C. Dames C 56,91 Dames C
01.1.032.032 Mw. G Strijbis-Kunstman H.R.R. Dames D 53,27 Dames C
01.1.064.035 Mw. Riet Huiberts Volvimus Dames C 0,00 Dames C
01.1.050.026 Mw. E Nederstigt-Smit J.K.C. Dames C 58,27 Dames C
01.1.076.015 Mw. Marjan Dekker De Kolenkit Dames B 59,80 Dames C
01.1.035.048 Mw. Tineke Jongen-Albers W.I.K. Dames C 54,00 Dames C
01.1.026.008 Mw. Margôt Rietdijk N.O.T.T. Dames C 56,53 Dames C
01.1.038.024 Mw. Ria Kaldenbach V.V.K. Dames C 57,88 Dames C
01.1.050.018 Mw. G Mooij-Jongejan J.K.C. Dames C 55,40 Dames C
01.1.026.030 Mw. Gré Moeijes N.O.T.T. Dames B 58,75 Dames C
01.1.025.008 Mw. Riet Narold N.I.E.K. Dames C 56,75 Dames C
01.1.048.028 Mw. T Koopman-Kossen G.M.R. Dames C 53,69 Dames C
01.1.026.033 Mw. J Norder N.O.T.T. Dames B 56,00 Dames C
01.1.076.018 Mw. Truus Dekker De Kolenkit Dames B 58,38 Dames C
01.1.027.051 Mw. Nel Zoon N.I.O.S. Dames B 57,75 Dames C
01.1.038.029 Mw. Alie Dekker-Kaldenbach V.V.K. Dames B 57,20 Dames C
01.1.064.041 Mw. Bep van Zanten Volvimus Dames B 58,33 Dames C
01.1.031.028 Mw. Gré Heijstra R.O.B.A. Dames B 53,25 Dames C
01.1.075.026 Mw. Tiny Scheper De Doele Dames B 50,33 Dames C
01.1.075.027 Mw. Anneke  van 't Wout De Doele Dames B 51,20 Dames C
01.1.026.028 Mw. Emmy Hof-Baltus N.O.T.T. Dames D 62,75 Dames D
01.1.031.008 Mw. Tiny Tromp R.O.B.A. Dames D 51,25 Dames D
01.1.031.024 Mw. Nel Bot-Slijkerman R.O.B.A. Dames D 47,75 Dames D
Dames D
01.1.073.031 Mw. A van de Veen Alle Negen Dames D 47,27 Dames D
01.1.021.002 Mw. Lucy Popkes D.D.EN D. Dames D 47,13 Dames D
01.1.021.020 Mw. C Wit-Langedijk D.D.EN D. Dames D 43,50 Dames D
01.1.027.042 Mw. Loes Sättler N.I.O.S. Dames D 50,75 Dames D
Dames D
01.1.032.018 Mw. Nel Los-Groot H.R.R. Dames D 49,20 Dames D
01.1.025.021 Mw. Alie de Geus N.I.E.K. Dames D 51,00 Dames D
01.1.021.005 Mw. Gré Sanders D.D.EN D. Dames D 0,00 Dames D
01.1.025.018 Mw. Ria Schouten-Lubbers N.I.E.K. Dames D 0,00 Dames D
01.1.026.035 Mw. Henriette Postmus- vd Bend N.O.T.T. Dames D 0,00 Dames D
01.1.032.033 Mw. Gerda Venselaar H.R.R. Dames D 0,00 Dames D
01.1.035.035 Mw. Joke Goemans W.I.K. Dames D 0,00 Dames D
01.1.038.004 Mw. Wil Tilstra V.V.K. Dames D 0,00 Dames D
01.1.038.022 Mw. Hannie Slotman V.V.K. Dames D 0,00 Dames D
Dames D
Dames D
Dames D
01.1.048.029 Mw. T Kuiper-Bakker G.M.R. Dames D 0,00 Dames D
Dames D
01.1.073.034 Mw. Ria Melse  Alle Negen Dames B 0,00 Dames D
01.1.073.043 Mw. Bep van de Roosingh Alle Negen Dames D 0,00 Dames D
01.1.075.008 Mw. Jacqueline Koning Alle Negen Dames D 0,00 Dames D
01.1.075.018 Mw. Edith Vlaar De Doele Dames D 0,00 Dames D
01.1.075.032 Mw. Gerda Prins De Doele Dames C 0,00 Dames D
Dames D
01.1.076.005 Mw. Els de Groot De Kolenkit Dames D 49,60 Dames D
01.1.031.027 Mw. Tiny Lafeber R.O.B.A. Dames D 47,00 Dames D
01.1.076.001 Mw. Arie Steevers De Kolenkit Dames D 52,20 Dames D
01.1.049.041 Mw. G Schoen-de Jong ANIMO Dames D 49,55 Dames D
01.1.038.025 Mw. Gré Tilstra V.V.K. Dames D 39,00 Dames D
01.1.075.035 Mw. Ria Koens-Reeders De Doele Dames D 50,63 Dames D
01.1.073.025 Mw. Wil van Kampen Alle Negen Dames D 48,00 Dames D
01.1.050.021 Mw. D Paarlberg-van Zadelhoff J.K.C. Dames C 53,13 Dames D
01.1.038.028 Mw. Eva Frederiks-Kaldenbach V.V.K. Dames D 51,00 Dames D
Dames D
01.1.050.025 Mw. J Bakkum-van Egmond J.K.C. Dames C 51,50 Dames D
01.1.026.031 Mw. Marlies Jellema-Hoes N.O.T.T. Dames D 48,00 Dames D
01.1.026.034 Mw. C Dieke N.O.T.T. Dames D 49,42 Dames D
01.1.025.028 Mw. Tini Buisman N.I.E.K. Dames D 48,50 Dames D
01.1.027.038 Mw. Bep van de Ridder N.I.O.S. Dames C 51,00 Dames D
01.1.026.013 Mw. Ted Verbeek N.O.T.T. Dames C 50,63 Dames D
01.1.073.014 Mw. S Zijp Alle Negen Dames C 51,10 Dames D
01.1.031.020 Mw. Sonja Lubberink R.O.B.A. Dames D 41,33 Dames D
01.1.075.034 Mw. Netty Vos-Bartels De Doele Dames D 37,55 Dames D
01.1.048.032 Mw. M Koopman-Zuurbier G.M.R. Dames C 45,36 Dames D
01.1.035.036 Mw. Tiny Bolten W.I.K. Dames C 38,25 Dames D

01.1.038.012

=============

Mw. Gerry Koster

===========

V.V.K.

=========

Dames D

====

33,73

======

Dames D

=========

01.1.001.048 Hr. Albert Kuiyt Houthalers Alcmaria Heren A 81,25 Heren A
Heren A
01.1.072.001 Hr. Sjoerd Bakker 't Gouwe Klauwtje Heren B 79,00 Heren A
01.1.001.019 Hr. Ricardo Kaal Houthalers Alcmaria Heren B 72,50 Heren A
01.1.066.042 Hr. Harrie Muller Alles Vlak Heren A 83,25 Heren A
01.1.009.024 Hr. Kees Blokker De Koperen Bal Heren B 75,20 Heren A
01.1.007.010 Hr. Herman de Wilde K.B.C. Heren A 79,33 Heren A
01.1.007.004 Hr. Ronald Meijer K.B.C. Heren A 77,00 Heren A
01.1.009.025 Hr. Ruud Beek De Koperen Bal Heren A 78,00 Heren A
01.1.016.041 Hr. Jan Neuvel De Unie Heren A 78,47 Heren A
01.1.009.029 Hr. Jan Vedder De Koperen Bal Heren A 74,27 Heren A
01.1.049.043 Hr. J Kamp ANIMO Heren A 74,07 Heren A
01.1.072.029 Hr. Karel Mehagnoul 't Gouwe Klauwtje Heren C 81,58 Heren B
01.1.072.023 Hr. Cees Erkamp 't Gouwe Klauwtje Heren C 71,38 Heren B
01.1.018.003 Hr. Guus Braam De Woodpeckers Heren C 68,75 Heren B
01.1.018.018 Hr. Cees Niekus De Woodpeckers Heren B 75,75 Heren B
01.1.068.029 Hr. Bert Slegt Op De Plank Heren C 70,87 Heren B
01.1.005.024 Hr. René Woltheus C.U.B.O. Heren B 73,42 Heren B
01.1.066.036 Hr. Ben Vlaar Alles Vlak Heren B 70,75 Heren B
01.1.064.050 Hr. Piet Molenaar Volvimus Heren B 69,83 Heren B
01.1.072.019 Hr. Jan de Ruijter 't Gouwe Klauwtje Heren B 72,89 Heren B
01.1.072.006 Hr. Dik Groot 't Gouwe Klauwtje Heren B 73,42 Heren B
01.1.044.037 Hr. A Oud K.C.S. Heren B 71,29 Heren B
01.1.019.022 Hr. Willem Kuiper Z.E.K.Z? Heren B 71,73 Heren B
01.1.072.027 Hr. Ben Hendriks 't Gouwe Klauwtje Heren A 0,00 Heren B
01.1.072.034 Hr. F Meekel 't Gouwe Klauwtje Heren B 69,38 Heren B
01.1.005.021 Hr. Ruud Hahnen C.U.B.O. Heren B 69,47 Heren B
01.1.007.011 Hr. Henk Wiering K.B.C. Heren B 69,67 Heren B
01.1.019.027 Hr. T Groot Z.E.K.Z? Heren B 72,07 Heren B
01.1.007.029 Hr. Frits Kaandorp K.B.C. Heren B 71,60 Heren B
01.1.014.023 Hr. Joop Jansen Op De Lat Heren A 72,33 Heren B
01.1.005.027 Hr. Gerard Diephuis C.U.B.O. Heren B 69,93 Heren B
01.1.049.044 Hr. W Flechtner ANIMO Heren B 70,73 Heren B
01.1.072.025 Hr. Ed Bakker 't Gouwe Klauwtje Heren B 70,08 Heren B
01.1.044.034 Hr. H Hofland K.C.S. Heren B 61,00 Heren B
01.1.014.034 Hr. Marcel Hakvoort Op De Lat Heren B 66,33 Heren B
01.1.005.026 Hr. Johan Konst C.U.B.O. Heren A 66,53 Heren B
01.1.001.037 Hr. Wim Schwärzer Houthalers Alcmaria Heren B 54,80 Heren B
01.1.068.034 Hr. J Bentelaar Op De Plank Heren C 63,47 Heren C
01.1.018.020 Hr. Rein Beeker De Woodpeckers Heren D 71,50 Heren C
01.1.068.032 Hr. Koos Groot Op De Plank Heren D 68,67 Heren C
01.1.072.026 Hr. J Schouten 't Gouwe Klauwtje Heren D 64,58 Heren C
01.1.066.029 Hr. Adrie Jonk Alles Vlak Heren D 64,75 Heren C
01.1.032.025 Hr. Klaas de Jonge H.R.R. Heren D 65,73 Heren C
01.1.068.033 Hr. Carl Hartgers Op De Plank Heren C 63,40 Heren C
01.1.019.024 Hr. Peter Kager Z.E.K.Z? Heren C 68,40 Heren C
01.1.044.043 Hr. C Zeeman K.C.S. Heren C 66,53 Heren C
01.1.018.026 Hr. Gerrit Keijsper De Woodpeckers Heren C 68,25 Heren C
01.1.019.014 Hr. Cor Langedijk Z.E.K.Z? Heren C 64,88 Heren C
01.1.072.022 Hr. Cor Hop 't Gouwe Klauwtje Heren C 67,60 Heren C
01.1.066.026 Hr. Harrie Schulte Alles Vlak Heren C 66,40 Heren C
01.1.044.031 Hr. W van Herpt K.C.S. Heren C 62,14 Heren C
01.1.064.034 Hr. Leo Huiberts Volvimus Heren B 68,64 Heren C
01.1.019.003 Hr. Hans Schuit Z.E.K.Z? Heren C 66,00 Heren C
01.1.001.032 Hr. Siem de Boer Houthalers Alcmaria Heren B 0,00 Heren C
01.1.019.010 Hr. Ruud Schipper Z.E.K.Z? Heren B 0,00 Heren C
01.1.066.043 Hr. J Sneek Alles Vlak Heren B 0,00 Heren C
01.1.019.028 Hr. Sjaak Sombroek Z.E.K.Z? Heren C 66,25 Heren C
01.1.049.046 Hr. H Mulder ANIMO Heren B 67,85 Heren C
01.1.019.029 Hr. Piet Sombroek Z.E.K.Z? Heren B 68,00 Heren C
01.1.068.001 Hr. P van Beckum Op De Plank Heren B 68,17 Heren C
01.1.019.009 Hr. Peter Louter Z.E.K.Z? Heren C 61,67 Heren C
01.1.066.018 Hr. Cees Vlaar Alles Vlak Heren C 61,88 Heren C
01.1.009.030 Hr. Stef Swart De Koperen Bal Heren B 64,25 Heren C
01.1.007.006 Hr. Dick Westra K.B.C. Heren B 62,87 Heren C
01.1.044.045 Hr. E Stet K.C.S. Heren B 66,07 Heren C
01.1.005.030 Hr. Jan de Ruiter C.U.B.O. Heren B 62,27 Heren C
01.1.009.014 Hr. Flip Schwärzer De Koperen Bal Heren B 58,58 Heren C
01.1.068.021 Hr. Jan Schouten Op De Plank Heren B 57,73 Heren C
01.1.004.012 Hr. Martin Sinnige De Club Heren D 31,50 Heren D
01.1.004.017 Hr. Adriaan Liempt De Club Heren D 68,00 Heren D
01.1.004.024 Hr. Jan Blauw De Club Heren D 60,25 Heren D
01.1.004.027 Hr. Dirk Zweeris De Club Heren D 48,50 Heren D
01.1.004.028 Hr. Ijsbrand Schut De Club Heren D 57,25 Heren D
01.1.005.003 Hr. Ad Godijn C.U.B.O. Heren D 42,25 Heren D
01.1.005.031 Hr. J Peters C.U.B.O. Heren D 35,75 Heren D
01.1.064.055 Hr. J Hoogland Volvimus Heren D 49,89 Heren D
01.1.066.005 Hr. R Wolf Alles Vlak Heren D 42,60 Heren D
01.1.066.030 Hr. G Slot Alles Vlak Heren D 60,80 Heren D
01.1.066.037 Hr. Jan Kuiper Alles Vlak Heren D 58,60 Heren D
01.1.044.039 Hr. J Blaauboer K.C.S. Heren D 51,71 Heren D
01.1.066.007 Hr. Albert Nooij Alles Vlak Heren D 60,80 Heren D
01.1.064.048 Hr. Nico Kortekaas Volvimus Heren D 55,67 Heren D
01.1.014.021 Hr. Gerrit Brouwer Op De Lat Heren D 58,50 Heren D
01.1.072.033 Hr. F van de Meer 't Gouwe Klauwtje Heren D 61,00 Heren D
01.1.005.032 Hr. Paul Tesselaar C.U.B.O. Heren D 57,50 Heren D
01.1.068.031 Hr. Joop Rüger Op De Plank Heren D 48,87 Heren D
01.1.007.050 Hr. Frans Bruggink K.B.C. Heren D 53,73 Heren D
01.1.018.025 Hr. Jaap Blokker De Woodpeckers Heren D 52,75 Heren D
01.1.007.012 Hr. Cor Verzijlberg K.B.C. Heren D 50,53 Heren D
01.1.001.047 Hr. Martin Faasse Houthalers Alcmaria Heren D 60,00 Heren D
01.1.066.027 Hr. Jos  de Bruin Alles Vlak Heren D 57,20 Heren D
01.1.014.033 Hr. John Wesenhagen Op De Lat Heren D 56,67 Heren D
01.1.001.039 Hr. Bas van Uitert Houthalers Alcmaria Heren D 0,00 Heren D
01.1.004.022 Hr. Felix Willems De Club Heren D 0,00 Heren D
01.1.009.026 Hr. Ed Richardson De Koperen Bal Heren D 0,00 Heren D
01.1.014.050 Hr. Guus Bot Op De Lat Heren D 0,00 Heren D
01.1.014.053 Hr. Piet Tilstra Op De Lat Heren D 0,00 Heren D
01.1.018.022 Hr. Rob Kooistra De Woodpeckers Heren D 0,00 Heren D
01.1.018.031 Hr. Jan Kooij De Woodpeckers Heren D 0,00 Heren D
01.1.019.005 Hr. Jos de Vries Z.E.K.Z? Heren D 0,00 Heren D
01.1.019.018 Hr. Nico Oud Z.E.K.Z? Heren D 0,00 Heren D
01.1.044.033 Hr. F van Oosten K.C.S. Heren D 0,00 Heren D
01.1.044.044 Hr. E Hillmann K.C.S. Heren C 0,00 Heren D
01.1.064.020 Hr. Leo Kapiteijn Volvimus Heren D 0,00 Heren D
01.1.064.056 Hr. Ton van Zanten Volvimus Heren D 0,00 Heren D
01.1.066.001 Hr. Bertus Groot Alles Vlak Heren D 0,00 Heren D
01.1.066.025 Hr. Gerard Bartels Alles Vlak Heren C 0,00 Heren D
01.1.066.032 Hr. R Groot Alles Vlak Heren D 0,00 Heren D
01.1.066.040 Hr. Joop ter Haak Alles Vlak Heren D 0,00 Heren D
01.1.066.045 Hr. A de Jong Alles Vlak Heren D 0,00 Heren D
01.1.066.046 Hr. F Onrust Alles Vlak Heren D 0,00 Heren D
01.1.068.012 Hr. P Zijp Op De Plank Heren D 0,00 Heren D
01.1.072.015 Hr. Jan Viskoper 't Gouwe Klauwtje Heren D 0,00 Heren D
01.1.090.043 Hr. K Op 't Land A.V.V.M. Heren D 0,00 Heren D
01.1.018.032 Hr. Henk Kuin De Woodpeckers Heren D 54,88 Heren D
01.1.068.005 Hr. Cor Jong Op De Plank Heren D 56,47 Heren D
01.1.018.034 Hr. Jos Westmeijer De Woodpeckers Heren D 57,50 Heren D
01.1.072.013 Hr. Piet Rozemeijer 't Gouwe Klauwtje Heren C 61,00 Heren D
01.1.068.027 Hr. Willem van Dijk Op De Plank Heren C 59,83 Heren D
01.1.064.054 Hr. Ruud Rooijakkers Volvimus Heren D 55,07 Heren D
01.1.068.030 Hr. Jan Bartels Op De Plank Heren D 55,07 Heren D
01.1.090.011 Hr. Gerard Audiffred A.V.V.M. Heren C 59,10 Heren D
01.1.068.023 Hr. Teun van Dam Op De Plank Heren C 60,71 Heren D
01.1.068.024 Hr. J Sanders Op De Plank Heren C 61,33 Heren D
01.1.044.038 Hr. H Ket K.C.S. Heren D 54,91 Heren D
01.1.007.002 Hr. Boelo ten Have K.B.C. Heren D 44,53 Heren D
01.1.014.031 Hr. Klaas Furda Op De Lat Heren D 52,88 Heren D
01.1.090.055 Hr. H Buss A.V.V.M. Heren C 56,10 Heren D
01.1.066.041 Hr. Jos Erkamp Alles Vlak Heren C 58,40 Heren D
01.1.064.053 Hr. Jaap Looijensteijn Volvimus Heren D 52,00 Heren D
01.1.019.023 Hr. Jan Veeken Z.E.K.Z? Heren C 49,25 Heren D
01.1.044.005 Hr. C Hoogland K.C.S. Heren C 48,14 Heren D
01.1.014.040 Hr. Cees van de Pol Op De Lat Heren C 40,00

 

Heren D

 

========== ============== ======== ======= ======= ========
'

Het jaarplan 2017 van de KNKB vindt u hier.  Mogelijk kunnen wij hier ook wat mee doen.